De GebruikersVereniging Decade Financials is opgericht in 2001 en telt ca. 70 leden. Zij is een club ván gebruikers vóór gebruikers van de financiële administratieve software Decade Financials.

Het algemene doel van de gebruikersvereniging is ondersteuning te geven aan de leden over zaken die verband houden met de Decade Financials software. Dit gebeurt door het centraal verschaffen van informatie en het onderling uitwisselen van informatie. Dit laatste gebeurt onder andere via nieuwsbrieven, themadagen en het forum. Daarnaast is de gebruikersvereniging ook de vertegenwoordiging van de gebruikers bij de leverancier Unit 4. Kortom de gebruikersvereniging is opgericht om via de vereniging de contacten met de leverancier Unit 4 te stroomlijnen én de belangen van de gebruikers met wensen en eisen te ondersteunen.

De gebruikersvereniging heeft met de voormalige leverancier Decade Financials (inmiddels Unit 4) een convenant gesloten. Dit convenant bevat afspraken over alle aspecten van de relatie tussen gebruikers en de leverancier. Het is de formele basis van onze samenwerkingsvorm.

 

Voor u betekent dit:

 •  Inbreng in en medeverantwoordelijkheid voor beleidskeuzen.
 •  De nadruk op het gezamenlijk belang van de leden.
 •  Bundeling van de beste krachten.
 •  Efficiënte inzet van middelen.

De gebruikersvereniging werkt zonder winstoogmerk en staat ingeschreven onder het nummer 27245973 in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel. 

Onafhankelijkheid

De gebruikersvereniging streeft continu naar een constructieve samenwerking met alle belanghebbenden. Belanghebbenden zijn zowel de leden, Unit 4 als derden.  Echter  de onafhankelijkheid van de GebruikersVereniging Decade Financials staat altijd voorop.

De gebruikersvereniging wordt gefinancierd uit de contributie van de leden. Het gekozen bestuur voert het beleid uit wat door de leden wordt vastgesteld en zal het algemeen belang van haar leden altijd laten prefereren. 

Activiteiten van de gebruikersvereniging

Er worden voor leden themadagen georganiseerd om de leden op de hoogte te brengen van belangrijke actuele thema's, waarbij er uiteraard altijd een verband is met het gebruik van de software Decade Financials.

De themadagen kunnen door leden van de gebruikersvereniging gratis worden bezocht, niet leden kunnen tegen een vergoeding deelnemen aan deze themadagen. Tijdens de themadagen worden de leden in de gelegenheid gesteld om onderling contacten te leggen en kunnen zij ervaringen en tips met elkaar uitwisselen.

Aanspreekpunt voor haar leden

Het kan voorkomen dat uw klachten en/of wensen als lid onvoldoende beantwoord worden door Unit 4. Dat kan wellicht ook in een collectief verband zijn van diverse leden. In dergelijke gevallen kunt u als lid terecht bij de gebruikersvereniging.

 Wat doet de gebruikersvereniging niet?

De gebruikersvereniging geeft geen individuele ondersteuning. Dat is een taak van de leverancier Unit 4. Ook zal de gebruikersvereniging zich niet inlaten met financiële aangelegenheden tussen individuele leden en Unit 4. 

Visie

De visie van de gebruikersvereniging is een stabiele en uitgebalanceerde omgeving binnen Decade Financials te bewaken, verbeteren en stimuleren in samenwerking met de leverancier Unit 4 en de gebruikers voor de komende jaren.

Missie

De GebruikersVereniging Decade Financials behartigt via de vereniging de collectieve belangen van haar leden richting de leverancier Unit 4 en ondersteunt haar leden via ondermeer informatiebijeenkomsten, het convenant en de collectieve Escrow-regeling.

Doelstellingen

1.              Het verhogen van de tevredenheid over het gebruik van de software door de leden.

2.              Het verbeteren van de benutting van de software door de leden.

3.              De mogelijkheden bieden om ervaringen tussen gebruikers onderling uit te wisselen.

Diensten

 •  Centraal overleggen als bestuur met de directie van Unit 4.
 •  Het blijven bewaken van de kwaliteit en ondersteuning van Unit 4.

Dat geschiedt jaarlijks door het enquêteren en evalueren of de kwaliteit en ondersteuning op voldoende peil is. Enerzijds gaat het dus om informatie van Unit 4 zelf en anderzijds om de beleving van de gebruikers, zoals dit nu in de enquête is opgenomen.

 •  Bewaken en signaleren afwijkingen van de escrow overeenkomst Decade Financials.
 •  Bevorderen van informatieoverdracht aan haar gebruikers.
 •  Het maken van afspraken met betrekking tot het onderhoud en functionaliteiten.

Producten

 •  De jaarlijkse enquête om de kwaliteit en ondersteuning te bewaken.
 •  Onderhouden en bewaken van het samenwerkingsconvenant.

De website van de gebruikersvereniging bevat algemene, openbare informatie, maar heeft ook een besloten deel voor de leden. Daar wordt informatie ontsloten en gedeeld die specifiek is afgestemd op de behoeften van hen die binnen de GebruikersVereniging Decade Financials een bepaalde rol vervullen. Aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord ontsluit de achterliggende informatie.

Laatst aangepast (maandag 29 november 2010 22:32)

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen


Om toegang te hebben tot alle informatie op de site waar onder het forum dien je aangemeld te zijn.

Alleen medewerk(st)er van leden van de vereniging kunnen zich voor deze site registreren.