Het lidmaatschap van de GebruikersVereniging Decade Financials staat open voor iedere gebruiker van Decade Financials software.

De belangrijkste redenen om lid te worden:

  • De gebruikersvereniging is een onafhankelijke belangenvereniging en behartigt de belangen van ongeveer 60 gebruikers. Bij opmerkingen, klachten en vragen biedt de gebruikersvereniging u de steun van het collectief.
  • Als lid van onze gebruikersvereniging kunt u zich inschrijven op door ons georganiseerde sessies, welke gratis voor zover mogelijk of tegen kostprijs worden georganiseerd.
  • De gebruikersvereniging stelt u in staat om onderlinge contacten te leggen met medegebruikers om ervaringen en wetenswaardigheden uit te wisselen en is op deze wijze de goedkoopste “consultant”.
  • Het lidmaatschap geeft de beschikking over een gebuikersnaam en wachtwoord voor de afgeschermde delen van de website. U kunt zich als lid inschrijven voor nieuwsbrieven die vanuit de GebruikersVereniging Decade Financials worden verspreid.
  • Collectiviteitskorting op de escrowregeling.

De contributie bedraagt € 160,00 per jaar.

Laatst aangepast (vrijdag 06 november 2015 11:30)